Picasso

Nieuwe zienswijzen


Zittende vrouw (1937)


Vrouwelijke inspiratie

Het menselijk lichaam bleef door alle perioden heen Picasso's grootste inspiratiebron: de blauwe en de roze, de 'negerperiode' (toen hij de simpele vormen en expressieve kracht van beelden uit primitieve culturen was gaan bewonderen), de kubistische en de classicistische periode. Meestal koos hij vrouwelijke figuren, geïnspireerd door de verschillende vrouwen die hem omringden. Soms onderwierp Picasso deze vrouwen aan groteske vervormingen, meestal als zijn eigen emotionele leven op zijn kop stond. In deze werken uitte hij zijn eigen emotionele en erotische gevoelens, die volgens hem meer waarheid bevatten dan de traditionele gelijkenissen.

Picasso hield er vreemde werkmethoden op na. Als het even kon, werkte hij 's nachts en hij gaf de voorkeur aan kunstlicht, dat hij constanter en 'opwindender' vond. Kleuren waren voor hem inderdaad minder belangrijk dan lijnen, vormen en composities en dat is waarschijnlijk de reden dat hij vaak monochrome of bijna monochrome werken schilderde, zoals in zijn blauwe, roze en kubistische perioden. Hoewel hij Matisse kende en veel respect voor hem had, was Picasso niet bijzonder geïnteresseerd in Matisse's decoratieve en abstracte gebruik van felle kleuren.

Picasso's hele leven stond in het teken van nieuwe ontdekkingen. Hij was zeer visueel ingesteld en was al van jongs af aan in staat allerlei verschillende technieken toe te passen en diverse stijlen aaneen te smeden en zo iets persoonlijks te scheppen. Maar hij was nooit tevreden met een ontdekking - die liet hem verlangen naar de volgende. Op hoge leeftijd begon hij met pottenbakken in de Madoura werkplaats in Vallauris en ontdekte hij nieuwe technieken, glazuren en manieren om een oppervlak structuur en patroon te geven door er objecten als bladeren op af te drukken. Zo maakte hij ook de techniek van de linoleumsnede tot een veelzijdiger en expressiever middel.

'Het meest essentiële in deze tijd met zijn zwakke moraal, is enthousiasme', vertelde Picasso een vriend. 'Enthousiasme is wat we het hardste nodig hebben, wij en de jongere generatie.' Door zijn onvermoeibare creativiteit en gevarieerdheid, wordt Picasso binnen veel 20ste eeuwse kunststromingen beschouwd als koploper en inspiratiebron.


Geboortehuis Pablo Picasso